STAJ Başvuruları

 1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde 30 gün üretim çalışması (şantiye), 30 gün ise tasarım (ofis) odaklı stajlar yapılır. Şantiye stajları 2. sınıfı tamamladıktan sonra, ofis stajları 3. sınıfı tamamladıktan sonra yapılabilir.
 2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde, Bölüm Kurul ve Staj Danışmanlarının değerlendireceği özel durumlar dışında, stajlar sadece yaz dönemlerinde gerçekleştirilebilir.
 3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri stajlarını en az iki ayrı dönemde ve en az iki ayrı iş yerinde toplamda (30+30) 60 iş günü olarak gerçekleştirmek zorundadır. Her bir staj için 30 günden az süre staj yapılamayacaktır.
 4. Öğrenciler, yükümlü olduğu toplam staj gününü tamamlamalarını takip eden akademik yarıyılda, ilgili staj dersine kayıt olacaktır. Şantiye stajı için FAD299, büro stajı için FAD399 kodlu derse Sparks üzerinden kayıt olunmalıdır.
 5. Staj başvuru ve onayı için  https://kariyer.khas.edu.tr/ adresi kullanılır. Bu aşamada öğrenci ilgili staj dersine kayıt olmayacaktır.
  1. Staj Yapacağınız kurumu, bağlı olduğunuz fakültenin staj Yönergesine uygun olarak, Kariyer Ofisi’nin web sitesinde bulunan güncel staj ilanlarından yararlanarak seçebilirsiniz. Web sitesinde olmayan bir şirkette Staj imkânı bulduysanız Staj sürecini “Yeni Firma Ekle” seçeneği ile başlatabilirsiniz.
  2. Staj başvurunuz, staja başlayacağınız tarihten en az 15 gün önce danışmanınız tarafından onaylanmalıdır, aksi takdirde Mali İşler onayı verilmemektedir. Mali İşler ve Sigorta ödemeleriniz ile ilgili konuları Burcu Canik ([email protected]) ile görüşebilirsiniz.
  3. Gönüllü Staj yapmak ve sigortanızın Üniversite tarafından ödenmesini istiyorsanız ders kodu seçmeden Gönüllü Staj seçerek başvuruda bulunabilirsiniz. Danışmanınızın onaylaması durumunda ödemeniz Üniversite tarafından yapılacaktır.
  4. Web sitesine Khas Wi-fi kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.  (Khas Wi-fi kullanıcı adınızı bilmiyorsanız Bilgi İşlem Departmanı‘ndan öğrenebilirsiniz.)
 1. Danışman hocanız başvurunuzu kariyer merkezinden onaylayacaktır.

-Tüm bu süreçte bir problemle karşılaşmanız durumunda, Kariyer Ofisi danışmanlığından faydalanmak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

STAJ Sonrası Takip Edilmesi Gereken Adımlar

 1. Staja dair çalışmaları ve gözlemleri içeren Staj Defteri hazırlanmalıdır.

Defter ve Değerlendirme Formlarına buradan ulaşabilirsiniz:

https://fad.khas.edu.tr/tr/zorunlu-staj 

Staj Defteri

-Elle ya da Dijital doldurulabilir.

-Günlük çalışmalara dair görselleri içermelidir.

-Görselsiz staj defterleri kabul edilmez.

-Defter Türkçe ya da İngilizce olarak doldurulabilir.

-Giriş sayfasındaki tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve her güne ait sayfalarla birlikte işyeri staj sorumlusu tarafından ıslak imza/e-imza ve kaşeli (resmi kurumlar için mühürlü) olacak şekilde onaylanmalıdır.

-Eksik imza ve kaşeli defterler kabul edilmez.

 1. Farklı stajlar olan Atölye (299 kodlu) ve Ofis (399 kodlu) stajları birleştirilemez, günleri ayrı hesaplanarak staj defterleri ayrı teslim edilmelidir.
 2. Staj Defteri + Staj Değerlendirme Formu işyerinin ilgili sorumlusu tarafından onaylanmalıdır. (imza ve kaşe)
 3. Firma Değerlendirme Anketi kariyer merkezi web sitesinden doldurulmalıdır.
 4. Stajlarını tamamlayan tüm öğrenciler, Staj Değerlendirme Formu’nu çalıştığı işyerinin stajyer sorumlusuna doldurtarak (formda kaşe ve ıslak imza olmak zorunda) kapalı zarf içinde Fakülte Sekreterliği’ne stajı takip eden akademik dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar getirmekle yükümlüdür.
 5. Staj Defteri stajı takip eden akademik dönemde en geç dördüncü haftası pdf formatına getirilerek KHAS_IA_Internship Submission Formuna yüklenmelidir.

Yükleme Linki

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sg_q8jR9v06eU2TsQSiNu4apXp_N2k9Cu-mMPgy8311URTFGRVJONVRCVVc3Q0pBQllUQlkySDE3UiQlQCN0PWcu

 1. Bu tarihten önce teslim edilmeyen defterler değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci ilgili staj dersinden başarısız (Kaldı) olarak sayılır. Öğrenciler staj dersinden başarısız oldukları durumda, staj evraklarını teslim edeceği akademik dönemde, ilgili staj dersine tekrar kayıt olmaları gerekmektedir.

Sorular için:

[email protected]

[email protected]

KHAS Kariyer Merkezi Staj Bilgilendirme

https://kariyer.khas.edu.tr/tr/staj-yapacaklarin-izlemesi-gereken-adimlar