KHAS EĞİTİM MODELİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜMÜZDE!

1. yarıyılda Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz

2. yarıyıldan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

Neler Yapıyoruz?

Yayınlar

Araştırma Projeleri