Sanat ve Tasarım Fakültemizin Yeni Akademisyenleri

11 Eylül 2023

Aslı Kırbaş, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2012 yılında mezun olarak iç mimar ünvanını alan Aslı Kırbaş, mezuniyetinin ardından 4 yıl içmimar olarak çeşitli projelerin tasarım ve uygulama aşamalarında yer almıştır. 2019 yılında İTÜ İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans programından ve aynı yıl İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sürecinde 2017 yılında İsviçre The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)’de bir eğitim dönemi geçirmiş ve ABD Univercity of Cincinnati’de atölyeye katılmıştır. 2020 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programında doktora eğitimine devam etmektedir. 2016’dan beri öğretim görevliliği yapmakta ve üniversitelerin iç mimarlık bölümlerin ders vermektedir. Çalışma alanları arasında mimarlık tarihi, geçiş dönemlerinde mimarlık, mimarlık tarihi yazımı, modern mimarlık, iç mekan tasarımı, iç mekanların yeniden kullanımı konuları yer almaktadır.

Dr. Ayşe Draz, Tiyatro

Performans alanında üretimlerini ve araştırmalarını akışkan bir kimlikle sürdüren Ayşe Draz, Northwestern Üniversitesinde Tiyatro (oyunculuk) ve Uluslararası İncelemeler ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış, ardından Bard College Berlin’de bir sene geçirdikten sonra Middlesex Üniversitesinde ‘devising’ üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. 2023 yılında “Performans Sanatında Dokümantasyon” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği bölümünden doktora derecesini almıştır. 2018 yılında Tiyatro Hemhâl’in kurucuları arasında yer alan, 2015 yılından beri Art Unlimited dergisinin gösteri sanatları editörlüğünü yürüten ve Tiyatro Eleştirmenler Birliği ile AICA üyesi olan Draz, aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen hem yerel hem de uluslararası sanatçılarla işbirliklerine çeşitli kimlikleriyle devam etmektedir.

Dr. Dilara Kelle, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dilara Kelle 2007’de İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümündeki lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında 2014’te aynı fakültede Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İTÜ Yapı Bilimleri programında Akustik konusunda doktora çalışmalarına devam ederek 2023’te ayında doktor unvanını kazanmıştır. Yer aldığı projelerde kullanıcı konfor ve ihtiyaçlarını odak noktası alan, işlevsel ve pragmatik bir yaklaşım benimsemektedir. Tasarım çalışmalarıyla beraber mimari projelerde ses yalıtımını sağlamaya yönelik yapı elemanı tasarımı ve detay çözümü, oditoryumların, konser salonlarının, sinemaların ve televizyon stüdyolarının akustik tasarımları ve akustik performans değerlendirmesi, çalışma alanları içerisindedir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve enerji etkin yapı tasarımı konularında dersler vermiştir.

Dr. Gizem Aksu, Tiyatro

Bağımsız koreograf, dansçı ve akademisyen Gizem Aksu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (2010) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’ndan (2014) onur dereceleriyle mezun oldu. Yüksek lisans (2016) ve Sanatta Yeterlik programlarını (2021) aynı ana sanat dalında tamamladı ve birçok ders verdi. Kendi üretimleriyle Avusturya, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Türkiye’de birçok festivale, bienal ve rezidans programına katıldı ve ödül aldı. Sanatçı bedene kolektif ve ilişkisel bir süreç olarak; koreografiye tarihsel, toplumsal ve enerjitik bedenlere yazılan ve kazınan ilişkileri araştıran bir alan olarak yaklaşmaktadır. Film, metin, enstalasyon gibi disiplinlerarası bir zeminde üretimler yapan sanatçı, tüm sanatsal üretimlerini koreografinin geniş tanımı içerisinde konumlandırmaktadır.

Dr. Mine Koyaz, Mimarlık

Mine Koyaz, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini takiben, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri programında, “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme Seçimi Aracı” konulu yüksek lisans çalışmasını 2016 yılında; İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri programında “Uyum Gösteren Cephe Tasarımı için İnsan Odaklı Performans Yaklaşımı” başlıklı doktora tezini ise 2022 yılında tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında, TU Delft’de, Mimari Mühendislik ve Teknolojiler bölümü bünyesinde bir yıl misafir araştırmacı olarak bulundu; ulusal ve uluslararası iş birlikleri içerisinde yer aldı, yayınlar yaptı ve konferanslara katıldı. 2014 yılından itibaren, öncesinde araştırma görevlisi, sonrasında öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerde görev yapan Mine Koyaz; yapı elemanı tasarımı, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı fiziği, çevreye duyarlı bina tasarımı, mimari tasarım, insan odaklı tasarım, ve cephe tasarımı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.